בית מסנן ראשוני RACOR 2010

מ.מ במרינה מכונאות ימית
        חפש

בית מסנן ראשוני RACOR 2010

בית מסנן ראשוני  RACOR 2010
דגם
2010
קוטר כללי  ~" 4 (105 מ"מ)
גובה כללי " 13 (330 מ"מ)
קוטר צנרת "5/16 (8 מ"מ)
ספיקה